Skadebedömning

Vare sig det är fråga om ett mastbrott, en kollision, en grundstötning eller en brand - olyckor händer! Varje incident kräver ett professionelt tillvägagångssätt. Från själva skadeanmälan över besiktningen till skadebedömningen och dokumentationen finns MCS vid din sida i fall av en skada.

MCS ERBJUDER

VÄLRENOMMERAD SERVICE

Både försäkringsbolag, mäklare och banker litar sedan nånga år tillbaka på de kvalificerade MCS teamen.

VI SER HELHETEN

MCS teamen, som består av både ingenjörer, båtsbyggare och försäkringsexperter, gör en exakt analys och bedömning av båtsspecifika skadefall som medger en absolut professionell iståndsättning respektive reparation.

Kollision

ÖppnaStäng

Kollision

Okoncentrerad för bara ett ögonblick och redan är det hänt!

En kollision med flytande eller fasta föremål en av huvudorsakerna för skador inom vattensporten. Och följderna av en kollision kan vara helt olika, från en liten skråma på båtens gelcoat till att en total förlust.

Vad som än händer så reder MCS ut skadan, dokumenterar den, beräknar reparationskostnaderna och sammanfattar allt detta i en skadebedömning.

Grundstötning

ÖppnaStäng

Grundstötning

Fallgropar finns överallt!

En lätt grundstötning är något som varje skipper kan råka ut för och för det mesta är skadan då emellertid inte all för stor. Men en allvarlig grundstötning kan innebära skador på både skrovet, motorn samt på köl och rigg. Om detta trots allt skulle hända så finns MCS vid din sida med både råd och praktisk hjälp.

Stranda

ÖppnaStäng

Stranda

Rodersystemer är defekt, motorn fungerar inte längre och båten rör sig mot land och kan inte längre manövreras ...

...och det går inte att förhindra att båten strandar. Här spelar det ingen roll om man strandar på en sandstrand eller på en klippa, för det mesta är det då inte möjligt att få yachten tillbaka i djupt vatten. Om en båt har strandat så är det viktigt att den bärgas så fort som möjligt för att förhindra ännu större skada. Även i en sådan situation är MCS på plats för att organisera bärgningen och för att utreda orsaken till olyckan och bedöma skadans omfattning.

Inbrott

ÖppnaStäng

Inbrott

Någon har varit ombord på båten som ju var öppen! En snabb blick - tydligen var det bara sherryn som blev stulen.

Men så enkelt är det tyvärr inte alla gånger. Tjuvar är i regel ute efter elektronik, utombordsmotorer, kläder och andra värdesaker. De bryter upp lås, kapar ledningar och kablar och förstör delvis inredningen och skadan är ofta relativt stor. MCS bedömer i sådana fall den kompletta skadan och säger också vad det kommer att kosta.

Mastbrott

ÖppnaStäng

Mastbrott

"Mast- och skottbrott!" - är inte bara det som sjömän önskar varandra, utan det händer faktiskt till och med rätt ofta.

Ofta är det bara en liten del eller komponent som saknas eller som är defekt, men skadan kan vara mycket stor. En liten sprint som har gått av, en terminal som inte har dragits åt ordentligt, en ståltråd som har gått av och masten går överbord. Men även ett felaktigt trim och ibland även extremt väder kan orsaka ett mastbrott. MCS hjälper till att utreda orsaken.

Blixtnedslag

ÖppnaStäng

Blixtnedslag

Kraftiga oväder är något som förekommer allt oftare, ofta också tillsammans med kraftig åska.

De flesta blixtnedslagen förekommer tack och lov inte medan yachten är ute till sjöss. Och blixten behöver inte nödvändigtvis slå ner i den egna båten för att orsaka stor skada. Ofta räcker det att slår ner i närheten.

Ofta märker man också först att en blixt har skadat en elektronisk komponent när den inte längre fungerar. I värsta fall kan en blixt också orsaka strukturella skador på både skrov och rigg och i allra värsta fall till att båten sjunker (t.ex. på grund av skadade havsventiler).

Men oavhängigt av vad det är som har hänt, MCS bedömer skadan, dokumenterar den, beräknar reparationskostnaderna och sammanfattar allt i en skadebedömning.

Brand

ÖppnaStäng

Brand

Ombord på en båt kan en brand fort leda till en katastrof.

Den vanligaste orsaken för en brand ombord är fel i elektroniken, en brand i maskinrummet eller att någon ombord inte har tänkt sig för. Men även brandstiftning är en orsak som inte kan uteslutas.

I vilket fall krävs här en utredning om orsaken till branden. MCS övertar utredningen och bedömer sedan i anslutning kostnaderna för både rengöringen och reparationen. I allra värsta fall måste båtens skrotas och även det behöver organiseras.

Transportsskador

ÖppnaStäng

Transportsskador

En dröm blir tyvärr inte sann - om båten skadas under transporten.

Det kan hända en hel del både när båten transporteras på en semitrailer eller en lastbil och när man lyfter den med en kran eller manövrerar den på varvet. MCS utreder den exakta orsaken för transportskadan och bedömer hur stor skadan är.

YACHTER I FOKUS
MED MCS KAN DU ALLTID RÄKNA
Sedan 1992
försäkringsbolag,

mäklare och bankar litar på vår våra erfarna MCS Team.

Över 2 200
BÅTAR

MCS har hittat och säkerställt.

365 dagar
om året

och på mycket kort tid både MCS personalen och vår tekniska utrustning är i beredskap.