Management för ackumulerade skador

En ackumulerad skada är en enskild skadehändelse som t.ex. en storm eller en orkan eller också en brand som drabbar flera båtar och flera båtsägare. Vare sig det var orkanen 'IVAN' år 2004 eller 'IRMA' och 'MARIA' år 2017 eller en brand nästan varje vinter i en hall där båtar lagras under vintermånaderna , MCS teamen var på plats.

MCS ERBJUDER

VI SER HELHETEN

I fall av en allvarlig incident är MCS snabbt på plats och organiserar alla tekniska aspekter för att skydda respektive värden. Vi dokumenterar skadeomfattningen och vidtar alla åtgärder som är nödvändiga för att så fort som möjligt kunna genomföra de reparationer som behövs.

ETT NÄTVERK VÄRLDEN RUNT

Professionell kunskap om allt som gäller yachter samt våra kontakter till varv, konstruktörer, service- och reparationsverkstäder samt olika myndigheter världen runt garanterar ett snabbt och effektivt skademanagement.

BÄRGNINGSUTRUSTNING

MCS har en omfattande och speciell utrustning för att kunna bärga båtar och yachter oberoende av hur stora de är. Den är alltid klar att användas och det världen runt.

STOR ERFARENHET

Tack vare vår stora erfarenhet under så många år är kan MCS också transportera både utrustning och personal till områden med mindre god infrastruktur för att även där kunna bearbeta ackumulerade skador både effektivt och med stor framgång.

YACHTER I FOKUS
MED MCS KAN DU ALLTID RÄKNA
Sedan 1992
försäkringsbolag,

mäklare och bankar litar på vår våra erfarna MCS Team.

Över 2 200
BÅTAR

MCS har hittat och säkerställt.

365 dagar
om året

och på mycket kort tid både MCS personalen och vår tekniska utrustning är i beredskap.