Bärgning och hemtransport

Vid sidan om ägarnas och försäkringsbolagens berättigade intressen är det oftast så, att en yacht behöver bärgas omgående eftersom myndigheterna kräver det. Många av bärgningsföretagen har specialiserat sig på att bärga kommersiella skepp och deras last. Experter på bärgning av yachter finns det emellertid endast ett fåtal.

MCS ERBJUDER

BEREDSKAP ATT STÄLLA UPP DYGNET RUNT 7 DAGAR I VECKAN

MCS team är i beredskap att ställa upp med både utrustning och personal 365 dagar om året och dygnet runt.

BÄRGNINGSUTRUSTNING

MCS har omfattande specialutrustning för bärgning av både mindre och riktigt stora båtar och yachter som alltid står till förfogandeför att snabbt kunna vara på plats världen runt.

HEMTRANSPORT OCH ÖVERFÖRING

Om det inte är möjligt att reparera en båt eller yacht på plats organiserar MCS transporten och överföringen.

Bild 0 av 0
YACHTER I FOKUS
MED MCS KAN DU ALLTID RÄKNA
Sedan 1992
försäkringsbolag,

mäklare och bankar litar på vår våra erfarna MCS Team.

Över 2 200
BÅTAR

MCS har hittat och säkerställt.

365 dagar
om året

och på mycket kort tid både MCS personalen och vår tekniska utrustning är i beredskap.