MCS Boatfinder

MCS Boatfinder är i motsats till en normal aktiverad GPS-tracker en liten passiv och apparat som är oavhängigt av elsystemet ombord och som först aktiveras efter en stöld. Lär även du känna fördelarna med den nya generationen MCS Boatfinder.

Och så fungerar den

INNOVATIV TEKNOLOGI

Tack vare en innovativ teknologi kan även du utrusta din båt, din yacht eller också bara din motor med en apparat som inte kan detekteras och som sedan när den aktiveras kan lokaliseras t.ex. din båt etc. mycket exakt. Så kan stulna objekt snabbt hittas efter en stöld och sedan bärgas.

EFFEKTIV DESIGN

Vår Boatfinder finns i olika storlekar. Den är robust och vattentät och har en batterikapacitet på flera år. Detta ger dig säkerhet under lång tid samtidigt som inget särskilt montage krävs.

TILLFÖRLITLIG LOKALISERING

En avancerad teknologi medger en tillförlitlig och exakt lokalisering även i ofördelaktiga situationer (t.ex. i byggnader, containrar eller underjordiska garage).

AUTOMATISK LARMFUNKTION

Om en MCS Boatfinder rör sig utöver ett visst område som du har definierat så informeras automatiskt larmcentralen om detta.

MCS ÖVERTAR KOORDINATIONEN

I fall av ett larm får inte bara du och larmcentralen ett meddelande utan om du önskar det även MCS Marine Claims Service. Om larmet skulle bekräftas övertar MCS koordinationen och kommunicerar alla nödvändiga åtgärder som behöver vidtas.

ETT NÄTVERK VÄRLDEN RUNT

Tack vare ett tätt knutet nätverk världen runt med omfattande kontakter till olika myndigheter kan MCS efter en lokalisering snabbt vidta alla åtgärder som behövs för att säkerställa din båt.

YACHTER I FOKUS
MED MCS KAN DU ALLTID RÄKNA
Sedan 1992
försäkringsbolag,

mäklare och bankar litar på vår våra erfarna MCS Team.

Över 2 200
BÅTAR

MCS har hittat och säkerställt.

365 dagar
om året

och på mycket kort tid både MCS personalen och vår tekniska utrustning är i beredskap.